Polityka prywatności

To tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych. Prawnie wiążąca jest niemiecka wersja polityki prywatności.

 

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w firmie

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez podmiot odpowiedzialny:

Sopp Industrie GmbH, prawnie reprezentowanej przez jej dyrektorów         zarządzających: Michael Gerke, Kevin Maar, Gerberstr. 24, 42899 Remscheid,    Niemcy, Tel .: 02191-5670 Fax.: 02191-567066, E-Mail: info@sopp.de

Kontakt z inspektorem ds. ochrony danych osobowych firmy Sopp Industrie GmbH z siedzibą w Remscheid, adres jw.

Bernhard Pickert-Goldenbogen,

Bechtle GmbH IT- Solingen lub

datenschutz@sopp.de

 

 1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter i cel ich wykorzystania

Odwiedzając stronę internetową

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej http://www.sopp.de, przeglądarka  wysyła automatycznie informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika.

Poniższe informacje są zbierane bez udziału użytkownika i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera użytkownika,
  • data i czas dostępu,
  • nazwa i adres URL pobranego pliku,
  • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie),
  • używana przeglądarka i / lub system operacyjny komputera oraz dane twojego dostawcy dostępu do internetu.

Wymienione wyżej dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
  • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
  • do dalszych celów administracyjnych.

 

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f) RODO.

Pozyskiwanie przez nas danych o użytkownikach wynika z wyżej wymienionych celów o gromadzeniu danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.
Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Więcej szczegółów można znaleźć pod ppkt 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

 

 1. Ujawnianie danych

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy:

 • gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f) RODO
  • w przypadku,
  gdy niezbędne jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas art. 6 ust. 1 z. 1 lit. c) RODO
  gdy jest to prawnie dozwolone i niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 z. 1 lit. b) RODO

 

 1. Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki, które przeglądarka tworzy automatycznie i które podczas odwiedzania naszej witryny są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.). Pliki cookie nie wyrządzają szkody na urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.
W pliku cookie przechowywane są informacje, które pozwalają naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezpośrednie informacje o Twojej tożsamości.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików sesyjnych, aby rozpoznać, czy odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy jakości obsługi naszej witryny używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Odwiedzając ponownie naszą witrynę, system sprawdza za pośrednictwem plików cookie, że odwiedzasz nas ponownie i jakie dane i ustawienia już wprowadziłeś, aby uniknąć ich ponownego wprowadzania.

 

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam poprawiać jakość i treść strony  (patrz punkt 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę i są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 z.1 lit. f) RODO.
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie  lub aby zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie będziesz mogł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

 1. Uprawnienia

Masz prawo:
• zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, aby w każdej chwili odwołać udzieloną nam uprzednio zgodę. W rezultacie nie możemy kontynuować w przyszłości przetwarzania danych osobowych na podstawie tej zgody; zgodnie z art. 15 RODO prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.

Jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz następujących informacji:

w jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe,

kategorie odnośnych danych osobowych,

informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych,

informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą,

wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jak również informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania.

 

 • zgodnie z art. 16 RODO niezwłocznie żądać korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
  • zgodnie z art. 17 RODO aby żądać skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie nie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile zgodność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wnieść sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania.
  • zgodnie z art. 20 RODO otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;
  • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, aby w każdej chwili odwołać naszą uprzednią zgodę. W skutek czego nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i
  • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO z reguły w państwie członkowskim Twojego stałego pobytu, Twojego miejsca pracy lub siedzibie głównej naszej firmy.

 

 1. Prawo do odwołania lub sprzeciwu
  Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem w myśl art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f.) RODO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z twojej konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres datenschutz@sopp.de.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

Dbając o odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych korzystamy podczas wizyty na naszej witrynie z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) obsługiwaną  przez Twoją przeglądarkę, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania (256-bitowe).  Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, użyjemy 128-bitowej technologii v3. Zaszyfrowanie pojedynczej strony naszej witryny pokazuje symbol klucza lub ikona kłódki na dolnym pasku przeglądarki.

 

Firma SOPP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych swoich użytkowników. Dbamy o zastosowanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są nadal ulepszane zgodnie z aktualnym rozwojem technologicznym.

 

 1. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obowiązująca od maja 2018 roku.
Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej lub ze względu na zmieniające się wymogi prawne lub urzędowe, polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualną politykę prywatności można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej https://www.sopp.de/datenschutz.